polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Baczko, Henryk, 1975, Koncepcja łącza odniesienia i rozkładu niezawodności w międzynarodowej sieci telefonicznej
Results:
  • - Number of objects found:   57
    • Editions: 43
    • Publications: 14
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Baczko, Henryk, 1975, Koncepcja łącza odniesienia i rozkładu niezawodności w międzynarodowej sieci telefonicznej []
Accuracy: 100%
Keywords: sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
2.  ${doctypeName} Kowalski, Zbigniew, 1979, Metoda oceny jakości projektowanej sieci telefonicznej na podstawie ortotelefonicznej tłumienności skrośnej odniesienia []
Accuracy: 45%
Keywords: projektowanie , sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
3.  ${doctypeName} Trechciński, Jerzy, 1980, Stosowanie cyfrowych systemów komutacyjnych do rozbudowy sieci telefonicznych strefowych []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1977, nr 82 - Baczko, Henryk []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Maliszewski, Janusz, 1985, Metoda projektowania międzymiastowej sieci łączy telefonicznych oraz zastosowanie tej metody do warunków krajowych []
Accuracy: 28%
Keywords: projektowanie , sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
6.  PDF O niezawodności sieci telekomunikacyjnej. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 26 - Frydrych, Zbigniew []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Ewolucja tłumienności odniesienia jako miary jakości łańcuchów telefonicznych. Referaty Problemowe, 1988, zeszyt 88 - Kowalski, Zbigniew []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Pasmowe tłumienności czwórników i ortotelefoniczna tłumienność odniesienia. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 31 - Kowalski, Zbigniew []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Wybrane zagadnienia eksploatacji i planowania rozwoju międzymiastowej sieci telefonicznej we Francji. Problemy Łączności, 1975, nr 140 - Gębka, Roman []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Wykorzystanie sygnałów informacyjnych dla poprawy jakości załatwiania ruchu w sieci telefonicznej. Referaty Problemowe, 1981, zeszyt 38 - Frydrych, Zbigniew []
Accuracy: 20%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>