polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Baczko, Henryk, 1975, Koncepcja łącza odniesienia i rozkładu niezawodności w międzynarodowej sieci telefonicznej
Results:
  • - Number of objects found:   37
    • Editions: 23
    • Publications: 14
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Baczko, Henryk, 1975, Koncepcja łącza odniesienia i rozkładu niezawodności w międzynarodowej sieci telefonicznej []
Accuracy: 100%
Keywords: sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
2.  ${doctypeName} Kowalski, Zbigniew, 1979, Metoda oceny jakości projektowanej sieci telefonicznej na podstawie ortotelefonicznej tłumienności skrośnej odniesienia []
Accuracy: 44%
Keywords: projektowanie , sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
3.  ${doctypeName} Trechciński, Jerzy, 1980, Stosowanie cyfrowych systemów komutacyjnych do rozbudowy sieci telefonicznych strefowych []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Analiza światłowodowego łącza CATV o bardzo dużym zasięgu z wzajemną kompensacją zniekształceń intermodulacyjnych spowodowanych dyspersją i nieliniowością ośrodka - Jaworski, Marek []
Accuracy: 28%
Keywords: telewizja kablowa , łączność światłowodowa
Find objects similar to this one.
5.  PDF Maliszewski, Janusz, 1985, Metoda projektowania międzymiastowej sieci łączy telefonicznych oraz zastosowanie tej metody do warunków krajowych []
Accuracy: 28%
Keywords: projektowanie , sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
6.  PDF Wymagania techniczno-eksploatacyjne na stojak tranzystorowych urządzeń generacyjnych dla urządzeń końcowych nośnych systemów 12-, 60- i 300-krotnych - Barjasz, Włodzimierz []
Accuracy: 22%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1977, nr 82 - Baczko, Henryk []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Wpływ temperatury na dyspersję polaryzacyjną (PMD) jednomodowych włókien światłowodowych w pokryciach ścisłych - Borzycki, Krzysztof []
Accuracy: 20%
Keywords: PMD , badania klimatyczne , dyspersja polaryzacyjna , kabel światłowodowy , pokrycie ścisłe , polimery , rozprawa doktorska , własności termiczne , włókno światłowodowe jednomodowe
Find objects similar to this one.
9.  PDF Gęborys, Lucjan, 1975, Zakłócenia interferencyjne wspólnokanałowe w sieci linii radiowych - metoda obliczeń i badania modeli []
Accuracy: 18%
Keywords: linie radiowe , zakłócenia
Find objects similar to this one.
10.  PDF O niezawodności sieci telekomunikacyjnej. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 26 - Frydrych, Zbigniew []
Accuracy: 18%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>