polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Maliszewski, Janusz, 1985, Metoda projektowania międzymiastowej sieci łączy telefonicznych oraz zastosowanie tej metody do warunków krajowych
Results:
  • - Number of objects found:   54
    • Editions: 43
    • Publications: 11
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Maliszewski, Janusz, 1985, Metoda projektowania międzymiastowej sieci łączy telefonicznych oraz zastosowanie tej metody do warunków krajowych []
Accuracy: 100%
Keywords: projektowanie , sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Optymalizacja sieci telekomunikacyjnej państwa – prace prowadzone w latach siedemdziesiątych w Instytucie Łączności. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 - Plewko, Krystyn []
Accuracy: 43%
Keywords: komputerowe metody optymalizacji sieci , optymalizacja kosztów budowy sieci , optymalizacja niezawodności sieci , sieci telekomunikacyjne
Find objects similar to this one.
3.  PDF Kowalski, Zbigniew, 1979, Metoda oceny jakości projektowanej sieci telefonicznej na podstawie ortotelefonicznej tłumienności skrośnej odniesienia []
Accuracy: 37%
Keywords: projektowanie , sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
4.  PDF Wybrane metody projektowania cyfrowych zespołów funkcjonalnych na przykładzie projektu generatora połączeń telefonicznych. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 30 - Laube, Jerzy []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Prognoza rozwoju rynku usług telefonicznych w Polsce do 2010 r. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2001, nr 3-4 - Fereniec, Mirosław []
Accuracy: 30%
Keywords: abonenci , komórkowe sieci telefoniczne , prognoza , rynek usług telefonicznych , stacjonarne sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
6.  PDF Aparatura automatycznych badań sieci łączy międzymiastowych systemu ABA-3. Referaty Problemowe, 1979, zeszyt 14 - Sońta, Stanisław []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Analiza i projektowanie oscylatorów kwarcowych pracujących w układzie Pierce'a-Colpitts'a. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 28 - Mieszczanek, Jan []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Baczko, Henryk, 1975, Koncepcja łącza odniesienia i rozkładu niezawodności w międzynarodowej sieci telefonicznej []
Accuracy: 24%
Keywords: sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
9.  PDF Ceny usług telefonicznych w sieciach stacjonarnych w Polsce. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2005, nr 3-4 - Bartoszewska, Barbara []
Accuracy: 24%
Keywords: ceny usług telefonicznych , dostawca usług , metoda koszykowa OECD , rynek telekomunikacyjny
Find objects similar to this one.
10.  PDF Metoda projektowania optymalnej struktury sieci telegraficzno - teleinformatycznej arytmetycznej. Określenie rodzaju węzła zbiorczego. Referaty Problemowe, 1982, zeszyt 59 - Flisek, Tadeusz []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>