polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Barjasz, Włodzimierz, 1965, Wymagania techniczno-eksploatacyjne na stojak tranzystorowych urządzeń generacyjnych dla urządzeń końcowych nośnych systemów 12-, 60- i 300-krotnych
Results:
  • - Number of objects found:   22
    • Editions: 3
    • Publications: 19
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Wymagania techniczno-eksploatacyjne na stojak tranzystorowych urządzeń generacyjnych dla urządzeń końcowych nośnych systemów 12-, 60- i 300-krotnych - Barjasz, Włodzimierz []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Zagadnień Łączności, 1965 []
Accuracy: 60%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Problemy Łączności, 1965, nr 2 (15) []
Accuracy: 60%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Problemy Łączności, 1965, nr 4 (17) []
Accuracy: 60%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Barjasz, Włodzimierz, 1978, Metody optymalizacji urządzeń korekcji tłumieniowej w szerokopasmowych systemach nośnych []
Accuracy: 47%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Namiotko, Rafał, 2007, Badania emisyjności urządzeń i systemów w okrętowym środowisku elektromagnetycznym []
Accuracy: 46%
Keywords: kompatybilność elektromagnetyczna , model topologiczny okrętu wojennnego , okrętowe systemy i urzadzenia telekomunikacyjne , zaburzenie elektromagnetyczne , zakłócenie elektromagnetyczne
Find objects similar to this one.
7.  PDF Trechciński, Jerzy, 1980, Stosowanie cyfrowych systemów komutacyjnych do rozbudowy sieci telefonicznych strefowych []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Zagadnień Łączności, 1970 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Zagadnień Łączności, 1967 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Zagadnień Łączności, 1966 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>