polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Barjasz, Włodzimierz, 1978, Metody optymalizacji urządzeń korekcji tłumieniowej w szerokopasmowych systemach nośnych
Results:
  • - Number of objects found:   58
    • Editions: 21
    • Publications: 37
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Barjasz, Włodzimierz, 1978, Metody optymalizacji urządzeń korekcji tłumieniowej w szerokopasmowych systemach nośnych []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  PDF Wymagania techniczno-eksploatacyjne na stojak tranzystorowych urządzeń generacyjnych dla urządzeń końcowych nośnych systemów 12-, 60- i 300-krotnych - Barjasz, Włodzimierz []
Accuracy: 71%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Brodowski, Aleksy, 1978, Optymalizacja układów nasłuchowo-rozmównych w dwutorowych systemach teletransmisyjnych []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Sońta, Stanisław, 1978, Analiza i symulacja zbioru niezależnych sygnałów kanałów telefonicznych []
Accuracy: 30%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Staniek, Józef, 1979, Metoda badań struktury sieci lądowej radiokomunikacji ruchomej oraz Aneks do pracy: Wykaz ważniejszych oznaczeń. Uzupełnienie wykazu literatury []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Wpływ temperatury na dyspersję polaryzacyjną (PMD) jednomodowych włókien światłowodowych w pokryciach ścisłych - Borzycki, Krzysztof []
Accuracy: 27%
Keywords: PMD , badania klimatyczne , dyspersja polaryzacyjna , kabel światłowodowy , pokrycie ścisłe , polimery , rozprawa doktorska , własności termiczne , włókno światłowodowe jednomodowe
Find objects similar to this one.
7.  PDF Analiza światłowodowego łącza CATV o bardzo dużym zasięgu z wzajemną kompensacją zniekształceń intermodulacyjnych spowodowanych dyspersją i nieliniowością ośrodka - Jaworski, Marek []
Accuracy: 26%
Keywords: telewizja kablowa , łączność światłowodowa
Find objects similar to this one.
8.  PDF Ryczer, Andrzej, 1983, Wybrane problemy fluktuacji fazowych sugnałów w teletransmisyjnych systemach cyfrowych []
Accuracy: 26%
Keywords: systemy teletransmisyjne
Find objects similar to this one.
9.  PDF Plewko, Krystyn, 1974, Nowe wielkości charakteryzujące zniekształcenia czasowe i odpowiadające tym wielkościom metody pomiarowe w zastosowaniu do przebiegów telegraficznych i teledacyjnych []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Ilmurzyński, Jerzy, 1980, Generowanie przebiegów typu sinus kwadrat metodami cyfrowymi []
Accuracy: 25%
Keywords: metody graficzne
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>