polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Barjasz, Włodzimierz, 1978, Metody optymalizacji urządzeń korekcji tłumieniowej w szerokopasmowych systemach nośnych
Results:
  • - Number of objects found:   93
    • Editions: 55
    • Publications: 38
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Barjasz, Włodzimierz, 1978, Metody optymalizacji urządzeń korekcji tłumieniowej w szerokopasmowych systemach nośnych []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  ${doctypeName} Brodowski, Aleksy, 1978, Optymalizacja układów nasłuchowo-rozmównych w dwutorowych systemach teletransmisyjnych []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Wymagania techniczno-eksploatacyjne na stojak tranzystorowych urządzeń generacyjnych dla urządzeń końcowych nośnych systemów 12-, 60- i 300-krotnych - Barjasz, Włodzimierz []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Sońta, Stanisław, 1978, Analiza i symulacja zbioru niezależnych sygnałów kanałów telefonicznych []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Staniek, Józef, 1979, Metoda badań struktury sieci lądowej radiokomunikacji ruchomej oraz Aneks do pracy: Wykaz ważniejszych oznaczeń. Uzupełnienie wykazu literatury []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1963, nr 33 - Barjasz, Włodzimierz []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Ryczer, Andrzej, 1983, Wybrane problemy fluktuacji fazowych sugnałów w teletransmisyjnych systemach cyfrowych []
Accuracy: 26%
Keywords: systemy teletransmisyjne
Find objects similar to this one.
8.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1961, nr 25 - Barjasz, Włodzimierz []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zniekształcenia obrazu w systemach cyfrowych i ich pomiar. Biuletyn Informacyjny, 1978, nr 6 (172) - Karwowska-Lamparska, Alina []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Ilmurzyński, Jerzy, 1980, Generowanie przebiegów typu sinus kwadrat metodami cyfrowymi []
Accuracy: 24%
Keywords: metody graficzne
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 10 Next >>>