polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Ilmurzyński, Jerzy, 1980, Generowanie przebiegów typu sinus kwadrat metodami cyfrowymi
Results:
  • - Number of objects found:   79
    • Editions: 47
    • Publications: 32
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Ilmurzyński, Jerzy, 1980, Generowanie przebiegów typu sinus kwadrat metodami cyfrowymi []
Accuracy: 100%
Keywords: metody graficzne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Wybór i normalizacja międzynarodowego systemu telewizji kolorowej. Problemy Łączności, 1962, nr 3 (4) - Kędzierski, Lesław []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Kierunki postępu technicznego w telewizji. Problemy Łączności, 1975, nr 132 - Kiełkiewicz, Andrzej []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Podstawy kolorymetryczne systemów telewizji kolorowej. Biuletyn Informacyjny, 1982, nr 6 (211) - Kędzierski, Lesław []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Ogulewicz, Stanisław, 1980, Wpływ zabudowy miejskiej na propagację fal decymetrowych przy małych kątach nadejścia []
Accuracy: 43%
Keywords: propagacja fal
Find objects similar to this one.
6.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1982, nr 88 - Karwowska-Lamparska, Alina []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1956, nr 4 - Bzowski, Tadeusz []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1957, nr 9 - Frank, Alfred []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Automatyzacja stacjonarnych pomiarów propagacyjnych. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 27 - Kisło, Marian []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Sesja naukowa z okazji 50-lecia pracy profesora Lesława Kędzierskiego. Biuletyn Informacyjny, 1986, nr 9-10 (240-241) - Karwowska-Lamparska, Alina []
Accuracy: 37%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>