polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Borzycki, Krzysztof, Wpływ temperatury na dyspersję polaryzacyjną (PMD) jednomodowych włókien światłowodowych w pokryciach ścisłych
Results:
  • - Number of objects found:   46
    • Editions: 2
    • Publications: 44
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Wpływ temperatury na dyspersję polaryzacyjną (PMD) jednomodowych włókien światłowodowych w pokryciach ścisłych - Borzycki, Krzysztof []
Accuracy: 100%
Keywords: PMD , badania klimatyczne , dyspersja polaryzacyjna , kabel światłowodowy , pokrycie ścisłe , polimery , rozprawa doktorska , własności termiczne , włókno światłowodowe jednomodowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF Namiotko, Rafał, 2007, Badania emisyjności urządzeń i systemów w okrętowym środowisku elektromagnetycznym []
Accuracy: 53%
Keywords: kompatybilność elektromagnetyczna , model topologiczny okrętu wojennnego , okrętowe systemy i urzadzenia telekomunikacyjne , zaburzenie elektromagnetyczne , zakłócenie elektromagnetyczne
Find objects similar to this one.
3.  PDF Niski, Rafał, 2006, Efektywność odbiornika RAKE w interfejsie radiowym WCDMA/FDD systemu UMTS []
Accuracy: 39%
Keywords: UMTS , WCDMA/FDD , efektywność odbioru RAKE , estymacja odpowiedzi impulsowej kanału , nowy mechanizm dynamicznego sterowania mocą , odbiornik RAKE , odbiór adaptacyjny , sterowanie mocą
Find objects similar to this one.
4.  PDF Gęborys, Lucjan, 1975, Zakłócenia interferencyjne wspólnokanałowe w sieci linii radiowych - metoda obliczeń i badania modeli []
Accuracy: 39%
Keywords: linie radiowe , zakłócenia
Find objects similar to this one.
5.  PDF Trzaskowska, Maria Jolanta, 2000, Ocena jakości sygnału mowy w oparciu o model E w zastosowaniu do krajowej sieci telefonicznej []
Accuracy: 29%
Keywords: jakość mowy , metodologia , model , mowa , planowanie , sieć telekomunikacyjna
Find objects similar to this one.
6.  PDF Karwowska-Lamparska, Alina, 1978, Zwiększenie częstotliwości repetycji ciągu impulsów o krótkim czasie trwania i ograniczonym widmie częstotliwości []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Ogulewicz, Stanisław, 1980, Wpływ zabudowy miejskiej na propagację fal decymetrowych przy małych kątach nadejścia []
Accuracy: 28%
Keywords: propagacja fal
Find objects similar to this one.
8.  PDF Andrukiewicz, Elżbieta, 1986, Kodowanie wiadomości jako metoda ochrony danych w sieciach teleinformatycznych []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Flisek, Tadeusz, 1981, Wybrane problemy modernizacji krajowej sieci telegraficznej []
Accuracy: 26%
Keywords: sieci telegraficzne
Find objects similar to this one.
10.  PDF Bronk, Krzysztof, 2010, Badania i analiza problemu bezpiecznej transmisji danych w paśmie krótkofalowym []
Accuracy: 24%
Keywords: autoryzacja , integralność , kryptografia , krótkofalowy kanał radiowy , modem KF , poufność , szyfrowanie , transmisja danych , uwierzytelnianie
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>