polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Karwowska-Lamparska, Alina, 1978, Zwiększenie częstotliwości repetycji ciągu impulsów o krótkim czasie trwania i ograniczonym widmie częstotliwości
Results:
  • - Number of objects found:   68
    • Editions: 33
    • Publications: 35
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Karwowska-Lamparska, Alina, 1978, Zwiększenie częstotliwości repetycji ciągu impulsów o krótkim czasie trwania i ograniczonym widmie częstotliwości []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  PDF Metoda detekcji i pomiaru impulsów o maksymalnym i minimalnym czasach trwania w ciągu. Referaty Problemowe, 1978, zeszyt 8 - Stagrowski, Andrzej []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1966, nr 44 - Bzowski, Tadeusz []
Accuracy: 37%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Pietranik, Mirosław, 1974, Skuteczność elementów przeciwzakłóceniowych stosowanych w układach zapłonowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym w zakresie częstotliwości 30 - 300 MHz []
Accuracy: 35%
Keywords: rozprawa roktorska
Find objects similar to this one.
5.  PDF Automatyzacja pomiarów i regulacja parametrów toru telewizyjnego. Problemy Łączności, 1972, nr 87 - Bzowski, Tadeusz []
Accuracy: 32%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Sońta, Stanisław, 1978, Analiza i symulacja zbioru niezależnych sygnałów kanałów telefonicznych []
Accuracy: 30%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Brodowski, Aleksy, 1978, Optymalizacja układów nasłuchowo-rozmównych w dwutorowych systemach teletransmisyjnych []
Accuracy: 30%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Barjasz, Włodzimierz, 1978, Metody optymalizacji urządzeń korekcji tłumieniowej w szerokopasmowych systemach nośnych []
Accuracy: 30%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Flisek, Tadeusz, 1981, Wybrane problemy modernizacji krajowej sieci telegraficznej []
Accuracy: 30%
Keywords: sieci telegraficzne
Find objects similar to this one.
10.  PDF Wpływ temperatury na dyspersję polaryzacyjną (PMD) jednomodowych włókien światłowodowych w pokryciach ścisłych - Borzycki, Krzysztof []
Accuracy: 28%
Keywords: PMD , badania klimatyczne , dyspersja polaryzacyjna , kabel światłowodowy , pokrycie ścisłe , polimery , rozprawa doktorska , własności termiczne , włókno światłowodowe jednomodowe
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 7 Next >>>