polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Pietranik, Mirosław, 1974, Skuteczność elementów przeciwzakłóceniowych stosowanych w układach zapłonowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym w zakresie częstotliwości 30 - 300 MHz
Results:
  • - Number of objects found:   84
    • Editions: 69
    • Publications: 15
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Pietranik, Mirosław, 1974, Skuteczność elementów przeciwzakłóceniowych stosowanych w układach zapłonowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym w zakresie częstotliwości 30 - 300 MHz []
Accuracy: 100%
Keywords: rozprawa roktorska
Find objects similar to this one.
2.  ${doctypeName} Rymarowicz, Zbigniew, 1974, Zakłócenia radioelektryczne w zakresie fal średnich radiofonicznych w miastach Dolnego Śląska oraz ich zależność od zaludnienia, wielkości i uprzemysłowienia miasta []
Accuracy: 53%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1969, nr 56 - Frydrych, Zbigniew []
Accuracy: 45%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia ochrony środowiska elektromagnetycznego. Przegląd zagranicznych systemów pomiarowych stosowanych do kontroli emisji energii elektromagnetycznej wielkiej częstotliwości. Problemy Łączności, 1974, nr 116 - Stawski, Włodzimierz []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Szybka analiza zaburzeń krótkotrwałych. Opracowany w Instytucie Łączności Analizator ACA-4c. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2014, nr 3-4 - Jermakowicz, Marek []
Accuracy: 35%
Keywords: badania emisji , kompatybilność elektromagnetyczna , zaburzenia krótkotrwałe , znak CE
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia ochrony środowiska elektromagnetycznego. Stan i perspektywy aparatury do pomiarów i kontroli emisji energii elektromagnetycznej wielkiej częstotliwości. Problemy Łączności, 1974, nr 116 - Strużak, Ryszard []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1997, nr 108 - Andrukiewicz, Elżbieta []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Pół wieku innowacji – prace Oddziału Instytutu Łączności we Wrocławiu. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 - Grzybkowski, Maciej []
Accuracy: 31%
Keywords: anteny , historia Oddziału IŁ we Wrocławiu , kompatybilność elektromagnetyczna , normalizacja , planowanie sieci radiowo-telewizyjnych , pomiary zakłóceń
Find objects similar to this one.
9.  PDF Impedancja wewnętrzna źródła i jej pomiar. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 35 - Kuśmirek, Zdzisław []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Rozpływ strumieni ruchu telefonicznego w układach wielocentralowych sieci pełnoautomatycznej. Problemy Łączności, 1970, nr 57 - Marciniak, Mirosław []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 9 Next >>>