polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Flisek, Tadeusz, 1981, Wybrane problemy modernizacji krajowej sieci telegraficznej
Results:
  • - Number of objects found:   64
    • Editions: 47
    • Publications: 17
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Flisek, Tadeusz, 1981, Wybrane problemy modernizacji krajowej sieci telegraficznej []
Accuracy: 100%
Keywords: sieci telegraficzne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Wpływ służby "zapamiętaj i przekaż" na wielkość generowanego i załatwionego ruchu w krajowej sieci telegraficznej. Referaty Problemowe, 1981, zeszyt 45 - Flisek, Tadeusz []
Accuracy: 87%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Elementy optymalizacji struktury niższej płaszczyzny krajowej sieci telegraficznej. Referaty Problemowe, 1982, zeszyt 50 - Flisek, Tadeusz []
Accuracy: 57%
Find objects similar to this one.
4.  PDF List gratulacyjny Prof. Mariana Zientalskiego - Zientalski, Marian []
Accuracy: 48%
Keywords: 75-lecie Instytutu Łączności , historia Instytutu Łączności , list gratulacyjny
Find objects similar to this one.
5.  PDF Problemy techniczno-ekonomiczne zamkniętych grup użytkowników w sieci telegraficznej. Referaty Problemowe, 1986, zeszyt 69 - Frydrych, Zbigniew []
Accuracy: 36%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Problemy i zasady wdrożenia sygnalizacji typu D do krajowej sieci telegraficznej. Biuletyn Informacyjny, 1987, nr 11-12 (252-253) - Mazurek, Stanisław []
Accuracy: 32%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Gęborys, Lucjan, 1975, Zakłócenia interferencyjne wspólnokanałowe w sieci linii radiowych - metoda obliczeń i badania modeli []
Accuracy: 30%
Keywords: linie radiowe , zakłócenia
Find objects similar to this one.
8.  PDF Metoda projektowania optymalnej struktury sieci telegraficzno - teleinformatycznej arytmetycznej. Określenie rodzaju węzła zbiorczego. Referaty Problemowe, 1982, zeszyt 59 - Flisek, Tadeusz []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Analiza możliwości wprowadzenia sygnału drugiego dźwięku do krajowej sieci telewizji. Referaty Problemowe, zeszyt 54 - Bzowski, Tadeusz []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Automatyczne sieci telegraficzne oraz przewidywane ich powiązanie z sieciami danych. Problemy Łączności, 1976, nr 145 - Winogradow, Wsiewołod []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 7 Next >>>