polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Flisek, Tadeusz, 1981, Wybrane problemy modernizacji krajowej sieci telegraficznej
Results:
  • - Number of objects found:   46
    • Editions: 28
    • Publications: 18
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Flisek, Tadeusz, 1981, Wybrane problemy modernizacji krajowej sieci telegraficznej []
Accuracy: 100%
Keywords: sieci telegraficzne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Wpływ służby "zapamiętaj i przekaż" na wielkość generowanego i załatwionego ruchu w krajowej sieci telegraficznej. Referaty Problemowe, 1981, zeszyt 45 - Flisek, Tadeusz []
Accuracy: 62%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Elementy optymalizacji struktury niższej płaszczyzny krajowej sieci telegraficznej. Referaty Problemowe, 1982, zeszyt 50 - Flisek, Tadeusz []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
4.  PDF List gratulacyjny Prof. Mariana Zientalskiego - Zientalski, Marian []
Accuracy: 34%
Keywords: 75-lecie Instytutu Łączności , historia Instytutu Łączności , list gratulacyjny
Find objects similar to this one.
5.  PDF Gęborys, Lucjan, 1975, Zakłócenia interferencyjne wspólnokanałowe w sieci linii radiowych - metoda obliczeń i badania modeli []
Accuracy: 31%
Keywords: linie radiowe , zakłócenia
Find objects similar to this one.
6.  PDF Problemy techniczno-ekonomiczne zamkniętych grup użytkowników w sieci telegraficznej. Referaty Problemowe, 1986, zeszyt 69 - Frydrych, Zbigniew []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Wpływ temperatury na dyspersję polaryzacyjną (PMD) jednomodowych włókien światłowodowych w pokryciach ścisłych - Borzycki, Krzysztof []
Accuracy: 26%
Keywords: PMD , badania klimatyczne , dyspersja polaryzacyjna , kabel światłowodowy , pokrycie ścisłe , polimery , rozprawa doktorska , własności termiczne , włókno światłowodowe jednomodowe
Find objects similar to this one.
8.  PDF Wymagania techniczno-eksploatacyjne na stojak tranzystorowych urządzeń generacyjnych dla urządzeń końcowych nośnych systemów 12-, 60- i 300-krotnych - Barjasz, Włodzimierz []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Analiza światłowodowego łącza CATV o bardzo dużym zasięgu z wzajemną kompensacją zniekształceń intermodulacyjnych spowodowanych dyspersją i nieliniowością ośrodka - Jaworski, Marek []
Accuracy: 24%
Keywords: telewizja kablowa , łączność światłowodowa
Find objects similar to this one.
10.  PDF Problemy i zasady wdrożenia sygnalizacji typu D do krajowej sieci telegraficznej. Biuletyn Informacyjny, 1987, nr 11-12 (252-253) - Mazurek, Stanisław []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>