polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Gęborys, Lucjan, 1975, Zakłócenia interferencyjne wspólnokanałowe w sieci linii radiowych - metoda obliczeń i badania modeli
Results:
  • - Number of objects found:   44
    • Editions: 25
    • Publications: 19
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Gęborys, Lucjan, 1975, Zakłócenia interferencyjne wspólnokanałowe w sieci linii radiowych - metoda obliczeń i badania modeli []
Accuracy: 100%
Keywords: linie radiowe , zakłócenia
Find objects similar to this one.
2.  ${doctypeName} Flisek, Tadeusz, 1981, Wybrane problemy modernizacji krajowej sieci telegraficznej []
Accuracy: 31%
Keywords: sieci telegraficzne
Find objects similar to this one.
3.  PDF Pomiary stopy błędów urządzeń cyfrowych linii radiowych. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2006, nr 1-2 - Bogucki, Jan []
Accuracy: 29%
Keywords: jakość transmisji , linie radiowe , urządzenia
Find objects similar to this one.
4.  PDF Wpływ temperatury na dyspersję polaryzacyjną (PMD) jednomodowych włókien światłowodowych w pokryciach ścisłych - Borzycki, Krzysztof []
Accuracy: 27%
Keywords: PMD , badania klimatyczne , dyspersja polaryzacyjna , kabel światłowodowy , pokrycie ścisłe , polimery , rozprawa doktorska , własności termiczne , włókno światłowodowe jednomodowe
Find objects similar to this one.
5.  PDF Linie radiowe i ich niezawodność w pracy. Przegląd Zagadnień Łączności, 1966, nr 9 (60) - Gęborys, L. []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Rymarowicz, Zbigniew, 1974, Zakłócenia radioelektryczne w zakresie fal średnich radiofonicznych w miastach Dolnego Śląska oraz ich zależność od zaludnienia, wielkości i uprzemysłowienia miasta []
Accuracy: 22%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Andrukiewicz, Elżbieta, 1986, Kodowanie wiadomości jako metoda ochrony danych w sieciach teleinformatycznych []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Wymagania techniczno-eksploatacyjne na stojak tranzystorowych urządzeń generacyjnych dla urządzeń końcowych nośnych systemów 12-, 60- i 300-krotnych - Barjasz, Włodzimierz []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Baczko, Henryk, 1975, Koncepcja łącza odniesienia i rozkładu niezawodności w międzynarodowej sieci telefonicznej []
Accuracy: 20%
Keywords: sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
10.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1980, nr 87 - Dera, Alicja []
Accuracy: 20%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>