polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Andrukiewicz, Elżbieta, 1986, Kodowanie wiadomości jako metoda ochrony danych w sieciach teleinformatycznych
Results:
  • - Number of objects found:   81
    • Editions: 44
    • Publications: 37
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Andrukiewicz, Elżbieta, 1986, Kodowanie wiadomości jako metoda ochrony danych w sieciach teleinformatycznych []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bezpieczeństwo w sieciach teleinformatycznych realizowane z udziałem zaufanej trzeciej strony (TTP). Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2000, nr 1-2 - Andrukiewicz, Elżbieta []
Accuracy: 31%
Keywords: asymetryczne techniki kryptograficzne , infrastruktura klucza publicznego , podpis cyfrowy , zaufana trzecia strona (TTP)
Find objects similar to this one.
3.  PDF Rau, Zofia, 1986, Model matematyczny interkomparacji i ocena wzorca grupowego na podstawie jej wyników []
Accuracy: 30%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1998, nr 111 - Andrukiewicz, Elżbieta []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Postępy w radiodyfuzji satelitarnej. Biuletyn Informacyjny, 1986, nr 7-8 (238-239) - Zygierewicz, Janusz []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Narażenia elektromagnetyczne pochodzące od wybuchu nuklearnego. Biuletyn Informacyjny, 1986, nr 5-6 (236-237) - Buda, Paweł []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Bronk, Krzysztof, 2010, Badania i analiza problemu bezpiecznej transmisji danych w paśmie krótkofalowym []
Accuracy: 25%
Keywords: autoryzacja , integralność , kryptografia , krótkofalowy kanał radiowy , modem KF , poufność , szyfrowanie , transmisja danych , uwierzytelnianie
Find objects similar to this one.
8.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1986, nr 93 - Dymowski, Stanisław []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Ocena szczelności oraz lokalizacja uszkodzeń termoplastycznych osłon kabli doziemnych, w warunkach budowy i eksploatacji linii kablowych. Referaty Problemowe, 1986, zeszyt 73 - Pałczyńska, Janina []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Gęborys, Lucjan, 1975, Zakłócenia interferencyjne wspólnokanałowe w sieci linii radiowych - metoda obliczeń i badania modeli []
Accuracy: 23%
Keywords: linie radiowe , zakłócenia
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 9 Next >>>