polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Bronk, Krzysztof, 2010, Badania i analiza problemu bezpiecznej transmisji danych w paśmie krótkofalowym
Results:
  • - Number of objects found:   4
    • Editions: 2
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Bronk, Krzysztof, 2010, Badania i analiza problemu bezpiecznej transmisji danych w paśmie krótkofalowym []
Accuracy: 100%
Keywords: autoryzacja , integralność , kryptografia , krótkofalowy kanał radiowy , modem KF , poufność , szyfrowanie , transmisja danych , uwierzytelnianie
Find objects similar to this one.
2.  ${doctypeName} Niski, Rafał, 2006, Efektywność odbiornika RAKE w interfejsie radiowym WCDMA/FDD systemu UMTS []
Accuracy: 24%
Keywords: UMTS , WCDMA/FDD , efektywność odbioru RAKE , estymacja odpowiedzi impulsowej kanału , nowy mechanizm dynamicznego sterowania mocą , odbiornik RAKE , odbiór adaptacyjny , sterowanie mocą
Find objects similar to this one.
3.  PDF Europejski satelitarny system nawigacyjny Galileo. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2005, nr 1-2 - Konieczny, Wojciech []
Accuracy: 14%
Keywords: satelitarne systemy nawigacyjne , system Galileo
Find objects similar to this one.
4.  PDF Żródło jednorodnego pola magnetycznego niskiej częstotliwości o małym natężeniu oraz jego pomiar. Referaty Problemowe, 1987, zeszyt 76 - Sońta, Stanisław []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.