polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Stachnik, Andrzej; Konieczny, Wojciech: Europejski satelitarny system nawigacyjny Galileo. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2005, nr 1-2
Results:
  • - Number of objects found:   8
    • Editions: 1
    • Publications: 7
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Europejski satelitarny system nawigacyjny Galileo. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2005, nr 1-2 - Konieczny, Wojciech []
Accuracy: 100%
Keywords: satelitarne systemy nawigacyjne , system Galileo
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bronk, Krzysztof, 2010, Badania i analiza problemu bezpiecznej transmisji danych w paśmie krótkofalowym []
Accuracy: 53%
Keywords: autoryzacja , integralność , kryptografia , krótkofalowy kanał radiowy , modem KF , poufność , szyfrowanie , transmisja danych , uwierzytelnianie
Find objects similar to this one.
3.  PDF Namiotko, Rafał, 2007, Badania emisyjności urządzeń i systemów w okrętowym środowisku elektromagnetycznym []
Accuracy: 25%
Keywords: kompatybilność elektromagnetyczna , model topologiczny okrętu wojennnego , okrętowe systemy i urzadzenia telekomunikacyjne , zaburzenie elektromagnetyczne , zakłócenie elektromagnetyczne
Find objects similar to this one.
4.  PDF Niski, Rafał, 2006, Efektywność odbiornika RAKE w interfejsie radiowym WCDMA/FDD systemu UMTS []
Accuracy: 18%
Keywords: UMTS , WCDMA/FDD , efektywność odbioru RAKE , estymacja odpowiedzi impulsowej kanału , nowy mechanizm dynamicznego sterowania mocą , odbiornik RAKE , odbiór adaptacyjny , sterowanie mocą
Find objects similar to this one.
5.  PDF Kiedrowski, Andrzej, 2004, Specyfika propagacji fal radiowych w systemie dostępowym w warunkach miejskich []
Accuracy: 17%
Keywords: systemy radiowego dostępu abonenckiego , telekomunikacja , tłumienie propagacyjne w obszarach miejskich , wzory empiryczne
Find objects similar to this one.
6.  PDF Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2005, nr 3-4 - artykuły []
Accuracy: 15%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2005, nr 1-2 - artykuły []
Accuracy: 15%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2013, nr 1-2 - artykuły []
Accuracy: 12%
Find objects similar to this one.