polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Namiotko, Rafał, 2007, Badania emisyjności urządzeń i systemów w okrętowym środowisku elektromagnetycznym
Results:
  • - Number of objects found:   5
    • Editions: 3
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Namiotko, Rafał, 2007, Badania emisyjności urządzeń i systemów w okrętowym środowisku elektromagnetycznym []
Accuracy: 100%
Keywords: kompatybilność elektromagnetyczna , model topologiczny okrętu wojennnego , okrętowe systemy i urzadzenia telekomunikacyjne , zaburzenie elektromagnetyczne , zakłócenie elektromagnetyczne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Ochrona środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2010,nr 3-4 - Kałuski, Marek []
Accuracy: 18%
Keywords: dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w Polsce i na świecie , wpływ elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego na człowieka , źródła pola elektromagnetycznego
Find objects similar to this one.
3.  PDF Niski, Rafał, 2006, Efektywność odbiornika RAKE w interfejsie radiowym WCDMA/FDD systemu UMTS []
Accuracy: 16%
Keywords: UMTS , WCDMA/FDD , efektywność odbioru RAKE , estymacja odpowiedzi impulsowej kanału , nowy mechanizm dynamicznego sterowania mocą , odbiornik RAKE , odbiór adaptacyjny , sterowanie mocą
Find objects similar to this one.
4.  PDF Pole elektromagnetyczne – źródła, regulacje i pomiary, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2018, nr 1-2 - Pawlak Rafał []
Accuracy: 12%
Keywords: pole elektromagnetyczne (PEM), ochrona środowiska, ICNIRP, GSM, UMTS, LTE, 5G, SAR, zalecenie 1999/519/EC, ekspozycja na pole elektromagnetyczne, pomiary szerokopasmowe, pomiary selektywne
Find objects similar to this one.
5.  PDF Metodyka pomiarowa aparatów słuchowych z "cewką telefoniczną", do odbioru sygnałów z pola elektromagnetycznego. Referaty Problemowe, 1986, zeszyt 72 - Trzaskowska, Maria Jolanta []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.