polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Rau, Zofia, 1986, Model matematyczny interkomparacji i ocena wzorca grupowego na podstawie jej wyników
Results:
  • - Number of objects found:   45
    • Editions: 16
    • Publications: 29
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Algorytmy interkomparacji wzorca grupowego. Referaty Problemowe, 1983, zeszyt 62 - Rau, Zofia []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  PDF Rau, Zofia, 1986, Model matematyczny interkomparacji i ocena wzorca grupowego na podstawie jej wyników []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
3.  PDF O wyborze schematu interkomparacji wzorca grupowego. Referaty Problemowe, 1983, zeszyt 63 - Rau, Zofia []
Accuracy: 75%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Białobrzeski, Romuald, 1975, Analiza i ocena błędu pomiarów wartości mocy średniej stochastycznych sygnałów telekomunikacyjnych []
Accuracy: 30%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Ocena szczelności oraz lokalizacja uszkodzeń termoplastycznych osłon kabli doziemnych, w warunkach budowy i eksploatacji linii kablowych. Referaty Problemowe, 1986, zeszyt 73 - Pałczyńska, Janina []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Lubacz, Józef, 1976, Analiza ciągów błędów i zakłóceń transmisyjnych z punktu widzenia statystycznych metod oceny przydatności łącza do transmisji cyfrowej []
Accuracy: 22%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Trechciński, Jerzy, 1980, Stosowanie cyfrowych systemów komutacyjnych do rozbudowy sieci telefonicznych strefowych []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Ocena niepewności wyniku pomiaru. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 1995, nr 1 (326) - Dudziewicz, Jerzy []
Accuracy: 20%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Andrukiewicz, Elżbieta, 1986, Kodowanie wiadomości jako metoda ochrony danych w sieciach teleinformatycznych []
Accuracy: 18%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Trzaskowska, Maria Jolanta, 2000, Ocena jakości sygnału mowy w oparciu o model E w zastosowaniu do krajowej sieci telefonicznej []
Accuracy: 18%
Keywords: jakość mowy , metodologia , model , mowa , planowanie , sieć telekomunikacyjna
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>