polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Białobrzeski, Romuald, 1975, Analiza i ocena błędu pomiarów wartości mocy średniej stochastycznych sygnałów telekomunikacyjnych
Results:
  • - Number of objects found:   35
    • Editions: 16
    • Publications: 19
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Białobrzeski, Romuald, 1975, Analiza i ocena błędu pomiarów wartości mocy średniej stochastycznych sygnałów telekomunikacyjnych []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  PDF Minimalna częstość próbkowania sygnału losowego przy pomiarze jego mocy średniej. Referaty Problemowe, 1978, zeszyt 5 - Białobrzeski, Romuald []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Analiza możliwości szacowania średniej 1-minutowej oraz 5-sekundowej mocy szumów w kanale telefonicznym na podstawie wyników pomiarów średniej 375-milisekundowej. Referaty Problemowe, 1981, zeszyt 39 - Lech, Jadwiga []
Accuracy: 52%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Rau, Zofia, 1986, Model matematyczny interkomparacji i ocena wzorca grupowego na podstawie jej wyników []
Accuracy: 38%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Lubacz, Józef, 1976, Analiza ciągów błędów i zakłóceń transmisyjnych z punktu widzenia statystycznych metod oceny przydatności łącza do transmisji cyfrowej []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Sońta, Stanisław, 1978, Analiza i symulacja zbioru niezależnych sygnałów kanałów telefonicznych []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1979, nr 85 - Bem, Daniel, Józef []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Pawlicka, Aurelia, 1984, Ocena wartości strumieni zainteresowań międzymiastowego ruchu telefonicznego z wykorzystaniem niepełnej informacji o przepływach []
Accuracy: 23%
Keywords: ruch telefoniczny
Find objects similar to this one.
9.  PDF Pomiary sygnałów reprezentowanych cyfrowo w systemach PCM. Referaty Problemowe, 1988, zeszyt 87 - Miłek, Jerzy []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Baczko, Henryk, 1975, Koncepcja łącza odniesienia i rozkładu niezawodności w międzynarodowej sieci telefonicznej []
Accuracy: 21%
Keywords: sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>