polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Sońta, Stanisław, 1978, Analiza i symulacja zbioru niezależnych sygnałów kanałów telefonicznych
Results:
  • - Number of objects found:   70
    • Editions: 34
    • Publications: 36
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Sońta, Stanisław, 1978, Analiza i symulacja zbioru niezależnych sygnałów kanałów telefonicznych []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  PDF Generacja sygnałów losowych niezależnych obciążających kanały telefoniczne. Referaty Problemowe, 1979, zeszyt 21 - Sońta, Stanisław []
Accuracy: 52%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Sypniewski, Stanisław, 1976, Analiza pracy stopnia końcowego nadajnika radiofonicznego wykorzystującego układ klasy D we wzmacniaczu rezonansowym i modulatorze []
Accuracy: 30%
Keywords: nadajniki , radiofonia
Find objects similar to this one.
4.  PDF Proces rozwoju kadry naukowej - procesem wspomagającym ogólny rozwój telekomunikacji. Biuletyn Informacyjny. 1978, nr 12 (178) - Kowalczyk, Edward []
Accuracy: 30%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Trechciński, Jerzy, 1980, Stosowanie cyfrowych systemów komutacyjnych do rozbudowy sieci telefonicznych strefowych []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1975, nr 79 - Kowalczyk, Edward []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1977, nr 81 - Brynda, Stanisław []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Brodowski, Aleksy, 1978, Optymalizacja układów nasłuchowo-rozmównych w dwutorowych systemach teletransmisyjnych []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Barjasz, Włodzimierz, 1978, Metody optymalizacji urządzeń korekcji tłumieniowej w szerokopasmowych systemach nośnych []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Żródło jednorodnego pola magnetycznego niskiej częstotliwości o małym natężeniu oraz jego pomiar. Referaty Problemowe, 1987, zeszyt 76 - Sońta, Stanisław []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 7 Next >>>