polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Trechciński, Jerzy, 1980, Stosowanie cyfrowych systemów komutacyjnych do rozbudowy sieci telefonicznych strefowych
Results:
  • - Number of objects found:   86
    • Editions: 57
    • Publications: 29
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Trechciński, Jerzy, 1980, Stosowanie cyfrowych systemów komutacyjnych do rozbudowy sieci telefonicznych strefowych []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  PDF Korzyści z wprowadzania cyfrowych centrów komutacyjnych do telefonicznych sieci strefowych. Referaty Problemowe, 1981, zeszyt 42 - Trechciński, Jerzy []
Accuracy: 86%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Wybrane metody projektowania cyfrowych zespołów funkcjonalnych na przykładzie projektu generatora połączeń telefonicznych. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 30 - Laube, Jerzy []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Wprowadzenie cyfrowych tranzytowych centrów komutacyjnych do międzymiastowej sieci krajowej. Referaty Problemowe, 1982, zeszyt 52 - Trechciński, Jerzy []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Własności współczesnych systemów komutacyjnych. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 1991, nr 7 (293) - Trechciński, Jerzy []
Accuracy: 41%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Baczko, Henryk, 1975, Koncepcja łącza odniesienia i rozkładu niezawodności w międzynarodowej sieci telefonicznej []
Accuracy: 34%
Keywords: sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
7.  PDF Automatyzacja badań telefonicznych sieci strefowych. Referaty Problemowe, 1987, zeszyt 85 - Godlewski, Paweł []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Dodatkowe usługi w publicznej łączności telefonicznej i ich wprowadzanie do różnych systemów komutacyjnych. Biuletyn Informacyjny, 1982, nr 5 (210) - Trechciński, Jerzy []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
9.  PDF 1. Aparatura badaniowa ABUS-AB systemu automatyzacji badań sieci strefowych "ABUS". 2. Rejestrator kodu MFC-R2 typu "RSK". 3. Cyfrowy odbiornik kodów wieloczęstotliwościowych R2. Referaty Problemowe, 1990, zeszyt 100 - Godlewski, Paweł []
Accuracy: 30%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Sieci telefoniczne, ich rozbudowa i przyszłość. Biuletyn Informacyjny, 1980, nr 9 (199) - Trechciński, Jerzy []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 9 Next >>>