polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Sypniewski, Stanisław, 1976, Analiza pracy stopnia końcowego nadajnika radiofonicznego wykorzystującego układ klasy D we wzmacniaczu rezonansowym i modulatorze
Results:
  • - Number of objects found:   73
    • Editions: 34
    • Publications: 39
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Sypniewski, Stanisław, 1976, Analiza pracy stopnia końcowego nadajnika radiofonicznego wykorzystującego układ klasy D we wzmacniaczu rezonansowym i modulatorze []
Accuracy: 100%
Keywords: nadajniki , radiofonia
Find objects similar to this one.
2.  PDF Nowoczesne nadajniki radiofoniczne. Problemy Łączności, 1976, nr 150 - Sypniewski, Stanisław []
Accuracy: 64%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Sońta, Stanisław, 1978, Analiza i symulacja zbioru niezależnych sygnałów kanałów telefonicznych []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Lubacz, Józef, 1976, Analiza ciągów błędów i zakłóceń transmisyjnych z punktu widzenia statystycznych metod oceny przydatności łącza do transmisji cyfrowej []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Masłowski, Michał, 1976, DESI: Deskryptorowy System Informatyczny i możliwości jego zastosowań w telekomunikacji. Apendyks []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Ogulewicz, Stanisław, 1980, Wpływ zabudowy miejskiej na propagację fal decymetrowych przy małych kątach nadejścia []
Accuracy: 27%
Keywords: propagacja fal
Find objects similar to this one.
7.  PDF Staniek, Józef, 1979, Metoda badań struktury sieci lądowej radiokomunikacji ruchomej oraz Aneks do pracy: Wykaz ważniejszych oznaczeń. Uzupełnienie wykazu literatury []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Analiza i projektowanie oscylatorów kwarcowych pracujących w układzie Pierce'a-Colpitts'a. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 28 - Mieszczanek, Jan []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Kowalski, Zbigniew, 1979, Metoda oceny jakości projektowanej sieci telefonicznej na podstawie ortotelefonicznej tłumienności skrośnej odniesienia []
Accuracy: 23%
Keywords: projektowanie , sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
10.  PDF Brodowski, Aleksy, 1978, Optymalizacja układów nasłuchowo-rozmównych w dwutorowych systemach teletransmisyjnych []
Accuracy: 20%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>