polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Masłowski, Michał, 1976, DESI: Deskryptorowy System Informatyczny i możliwości jego zastosowań w telekomunikacji. Apendyks
Results:
  • - Number of objects found:   55
    • Editions: 53
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Masłowski, Michał, 1976, DESI: Deskryptorowy System Informatyczny i możliwości jego zastosowań w telekomunikacji. Apendyks []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  ${doctypeName} Masłowski, Michał, 1975, DESI: Deskryptorowy System Informatyczny i możliwości jego zastosowań w telekomunikacji []
Accuracy: 96%
Keywords: system informatyczny , telekomunikacja
Find objects similar to this one.
3.  PDF System komutacyjny E 10 - mikroprocesor sterujący. Nowe możliwości. Biuletyn Informacyjny, 1976, nr 2 (153) - Kałkusińska, Lucyna []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Profesor na trudne czasy, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2018, nr 1-2 - Orłowski Bolesław []
Accuracy: 40%
Keywords: historia nauki, Janusz Groszkowski
Find objects similar to this one.
5.  PDF List gratulacyjny Prof. Mariana Zientalskiego - Zientalski, Marian []
Accuracy: 32%
Keywords: 75-lecie Instytutu Łączności , historia Instytutu Łączności , list gratulacyjny
Find objects similar to this one.
6.  PDF Kierunki rozwoju systemów teletransmisyjnych. Problemy Łączności, 1976, nr 144 - Wcisły, Krzysztof []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Nowoczesne nadajniki radiofoniczne. Problemy Łączności, 1976, nr 150 - Sypniewski, Stanisław []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Korekcja zniekształceń sygnału telewizyjnego w układach przesyłowych. Problemy Łączności, 1976, nr 151 - Podemski, Alfons []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Nadzór jakości usług telefonicznych. Problemy Łączności, 1976, nr 148 - Walaszek, Sławoj []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Telewizja rozsiewcza z satelitów. Problemy Łączności, 1976, nr 149 - Zygierewicz, Janusz []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>