polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Masłowski, Michał, 1975, DESI: Deskryptorowy System Informatyczny i możliwości jego zastosowań w telekomunikacji
Results:
  • - Number of objects found:   85
    • Editions: 83
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Masłowski, Michał, 1975, DESI: Deskryptorowy System Informatyczny i możliwości jego zastosowań w telekomunikacji []
Accuracy: 100%
Keywords: system informatyczny , telekomunikacja
Find objects similar to this one.
2.  ${doctypeName} Masłowski, Michał, 1976, DESI: Deskryptorowy System Informatyczny i możliwości jego zastosowań w telekomunikacji. Apendyks []
Accuracy: 79%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Profesor na trudne czasy, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2018, nr 1-2 - Orłowski Bolesław []
Accuracy: 46%
Keywords: historia nauki, Janusz Groszkowski
Find objects similar to this one.
4.  PDF List gratulacyjny Prof. Mariana Zientalskiego - Zientalski, Marian []
Accuracy: 30%
Keywords: 75-lecie Instytutu Łączności , historia Instytutu Łączności , list gratulacyjny
Find objects similar to this one.
5.  PDF Serwis WAP Instytutu Łączności. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2002, nr 3-4 - Kosewski, Marcin []
Accuracy: 30%
Keywords: WAP , telefonia komórkowa , transmisja danych
Find objects similar to this one.
6.  PDF Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2013, nr 1-2 - Pękalski, Andrzej []
Accuracy: 27%
Keywords: mobilne laboratorium , planowanie i ocena jakości sieci radiowych , pomiary sieci radiokomunikacyjnych
Find objects similar to this one.
7.  PDF Telekomunikacyjne agencje regulacyjne. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2000, nr 3-4 - Wydro, Kornel B. []
Accuracy: 24%
Keywords: agencja regulacji telekomunikacji , rynek telekomunikacyjny
Find objects similar to this one.
8.  PDF Bezpieczeństwo w sieciach teleinformatycznych realizowane z udziałem zaufanej trzeciej strony (TTP). Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2000, nr 1-2 - Andrukiewicz, Elżbieta []
Accuracy: 24%
Keywords: asymetryczne techniki kryptograficzne , infrastruktura klucza publicznego , podpis cyfrowy , zaufana trzecia strona (TTP)
Find objects similar to this one.
9.  PDF Uniwersalny sterownik PL/PT oparty na mikroprocesorze INTEL 8088. Referaty Problemowe, 1989, zeszyt 94 - Kolecki, Tomasz []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Charakterystyki i obszary zastosowań telekomunikacyjnych usług multimedialnych. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2002, nr 1-2 - Bujnowski, Piotr []
Accuracy: 23%
Keywords: kategorie i modele usług , prognozy zapotrzebowania , usługi multimedialne , uwarunkowania sieciowe , wymagania dotyczące pasma
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 9 Next >>>