polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Lubacz, Józef, 1976, Analiza ciągów błędów i zakłóceń transmisyjnych z punktu widzenia statystycznych metod oceny przydatności łącza do transmisji cyfrowej
Results:
  • - Number of objects found:   24
    • Editions: 17
    • Publications: 7
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Lubacz, Józef, 1976, Analiza ciągów błędów i zakłóceń transmisyjnych z punktu widzenia statystycznych metod oceny przydatności łącza do transmisji cyfrowej []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  PDF Metody badań i pomiarów łączy telegraficznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów transmisyjnych z podziałem czasowym. Referaty Problemowe, 1989, zeszyt 97 - Radziwanowski, Mirosław []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Korzyści z wprowadzania cyfrowych centrów komutacyjnych do telefonicznych sieci strefowych. Referaty Problemowe, 1981, zeszyt 42 - Trechciński, Jerzy []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zastosowanie metod morfologii matematycznej do detekcji i dekompozycji obrazów. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2003, nr 1-2 - Szczurek, Grzegorz []
Accuracy: 17%
Keywords: dylacja , element strukturalny , morfologia matematyczna , operacja „trafi nie trafi” , przetwarzanie obrazów
Find objects similar to this one.
5.  PDF Uwarunkowania tworzenia zintegrowanych systemów informatycznych. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2002, nr 1-2 - Florek, Jacek []
Accuracy: 17%
Keywords: działania integrujące , metodologie , realizacja systemów informatycznych , strategia informatyzacji , zintegrowane systemy informatyczne
Find objects similar to this one.
6.  PDF Pomiary stopy błędów urządzeń cyfrowych linii radiowych. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2006, nr 1-2 - Bogucki, Jan []
Accuracy: 17%
Keywords: jakość transmisji , linie radiowe , urządzenia
Find objects similar to this one.
7.  PDF Matematyczny model do oceny jakości mowy przesyłanej w sieciach telekomunikacyjnych. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2001, nr 1 - Trzaskowska, Maria J. []
Accuracy: 16%
Keywords: jakość mowy , ocena jakości mowy , systemy transmisyjne , telekomunikacja , transmisja danych
Find objects similar to this one.
8.  PDF Kożuchowski, Andrej, 1983, Model błędów transmisji danych w kanale przeciętnym []
Accuracy: 16%
Keywords: transmisja danych
Find objects similar to this one.
9.  PDF Usługa VoIP - mechanizmy poprawy jakości. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2004, nr 1-2 - Gartkiewicz, Michał []
Accuracy: 15%
Keywords: jakość usługi (QoS) , protokół IP , usługa głosowa w sieciach IP (VoIP)
Find objects similar to this one.
10.  PDF Systemy cyfrowe transmisji sygnałów telegraficznych. Problemy Łączności, 1976, nr 147 - Krajewski, Ryszard []
Accuracy: 14%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>