polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Lubacz, Józef, 1976, Analiza ciągów błędów i zakłóceń transmisyjnych z punktu widzenia statystycznych metod oceny przydatności łącza do transmisji cyfrowej
Results:
  • - Number of objects found:   18
    • Editions: 11
    • Publications: 7
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Lubacz, Józef, 1976, Analiza ciągów błędów i zakłóceń transmisyjnych z punktu widzenia statystycznych metod oceny przydatności łącza do transmisji cyfrowej []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  PDF Analiza światłowodowego łącza CATV o bardzo dużym zasięgu z wzajemną kompensacją zniekształceń intermodulacyjnych spowodowanych dyspersją i nieliniowością ośrodka - Jaworski, Marek []
Accuracy: 24%
Keywords: telewizja kablowa , łączność światłowodowa
Find objects similar to this one.
3.  PDF Metody badań i pomiarów łączy telegraficznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów transmisyjnych z podziałem czasowym. Referaty Problemowe, 1989, zeszyt 97 - Radziwanowski, Mirosław []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Kożuchowski, Andrej, 1983, Model błędów transmisji danych w kanale przeciętnym []
Accuracy: 16%
Keywords: transmisja danych
Find objects similar to this one.
5.  PDF Korzyści z wprowadzania cyfrowych centrów komutacyjnych do telefonicznych sieci strefowych. Referaty Problemowe, 1981, zeszyt 42 - Trechciński, Jerzy []
Accuracy: 15%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Wymagania techniczno-eksploatacyjne na stojak tranzystorowych urządzeń generacyjnych dla urządzeń końcowych nośnych systemów 12-, 60- i 300-krotnych - Barjasz, Włodzimierz []
Accuracy: 15%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Wpływ temperatury na dyspersję polaryzacyjną (PMD) jednomodowych włókien światłowodowych w pokryciach ścisłych - Borzycki, Krzysztof []
Accuracy: 14%
Keywords: PMD , badania klimatyczne , dyspersja polaryzacyjna , kabel światłowodowy , pokrycie ścisłe , polimery , rozprawa doktorska , własności termiczne , włókno światłowodowe jednomodowe
Find objects similar to this one.
8.  PDF Białobrzeski, Romuald, 1975, Analiza i ocena błędu pomiarów wartości mocy średniej stochastycznych sygnałów telekomunikacyjnych []
Accuracy: 14%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Rau, Zofia, 1986, Model matematyczny interkomparacji i ocena wzorca grupowego na podstawie jej wyników []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zastosowanie metod morfologii matematycznej do detekcji i dekompozycji obrazów. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2003, nr 1-2 - Szczurek, Grzegorz []
Accuracy: 12%
Keywords: dylacja , element strukturalny , morfologia matematyczna , operacja „trafi nie trafi” , przetwarzanie obrazów
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>