polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Kożuchowski, Andrej, 1983, Model błędów transmisji danych w kanale przeciętnym
Results:
  • - Number of objects found:   78
    • Editions: 62
    • Publications: 16
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Kożuchowski, Andrej, 1983, Model błędów transmisji danych w kanale przeciętnym []
Accuracy: 100%
Keywords: transmisja danych
Find objects similar to this one.
2.  PDF Wykrywanie i korygowanie błędów w systemach transmisji danych. Problemy Łączności, 1973, nr 100 - Ostrowski-Naumoff, Piotr []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Transmisja i przetwarzanie danych w telekomunikacji. Opracowania tłumaczeń. Problemy Łączności, 1971, nr 70 - Karpeta, J. []
Accuracy: 41%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Pomiary stopy błędów urządzeń cyfrowych linii radiowych. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2006, nr 1-2 - Bogucki, Jan []
Accuracy: 35%
Keywords: jakość transmisji , linie radiowe , urządzenia
Find objects similar to this one.
5.  PDF Matematyczny model do oceny jakości mowy przesyłanej w sieciach telekomunikacyjnych. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2001, nr 1 - Trzaskowska, Maria J. []
Accuracy: 34%
Keywords: jakość mowy , ocena jakości mowy , systemy transmisyjne , telekomunikacja , transmisja danych
Find objects similar to this one.
6.  PDF Transmisja danych. Problemy Łączności, 1963, nr 3 (8) - Sochacki, Janusz []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Transmisja danych, stan obecny i perspektywy rozwoju. Problemy Łączności, 1969, nr 42 - Artman, Jerzy []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1975, nr 78 - Brynda, Stanisław []
Accuracy: 30%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1975, nr 79 - Kowalczyk, Edward []
Accuracy: 30%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Rozprawy doktorskie i habilitacyjne w telekomunikacji. Wymagania merytoryczne, preferowana tematyka. Biuletyn Informacyjny, 1978, nr 12 (178) - Majewski, Władysław []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>