polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Kowalski, Zbigniew, 1979, Metoda oceny jakości projektowanej sieci telefonicznej na podstawie ortotelefonicznej tłumienności skrośnej odniesienia
Results:
  • - Number of objects found:   50
    • Editions: 44
    • Publications: 6
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Kowalski, Zbigniew, 1979, Metoda oceny jakości projektowanej sieci telefonicznej na podstawie ortotelefonicznej tłumienności skrośnej odniesienia []
Accuracy: 100%
Keywords: projektowanie , sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Ewolucja tłumienności odniesienia jako miary jakości łańcuchów telefonicznych. Referaty Problemowe, 1988, zeszyt 88 - Kowalski, Zbigniew []
Accuracy: 61%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Porównanie skalarnych miar tłumienności niepupinizowanych torów kablowych. Referaty Problemowe, 1984, zeszyt 65 - Kowalski, Zbigniew []
Accuracy: 59%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Pasmowe tłumienności czwórników i ortotelefoniczna tłumienność odniesienia. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 31 - Kowalski, Zbigniew []
Accuracy: 56%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Metoda optymalizacji rodzaju tłumienności w sieci telefonicznej. Referaty Problemowe, 1991, zeszyt 104 - Kowalski, Zbigniew []
Accuracy: 48%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zasady określania tłumienności pasmowej na podstawie danych punktowych. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 36 - Kowalski, Zbigniew []
Accuracy: 39%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Metoda kompensacyjna wyznaczania ortotelefonicznej funkcji wagi dla tłumienności pasmowej. Referaty Problemowe, zeszyt 51 - Kowalski, Zbigniew []
Accuracy: 39%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Błędy wyznaczania zmodyfikowanej tłumienności odniesienia. Referaty Problemowe, 1988, zeszyt 92 - Kowalski, Zbigniew []
Accuracy: 38%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Nowa wersja rozdziału tłumienności w polskiej sieci telefonicznej. Referaty Problemowe, 1987, zeszyt 77 - Kowalski, Zbigniew []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Ortotelefoniczne tłumienności niepupinizowanych torów kablowych. Referaty Problemowe, zeszyt 57 - Kowalski, Zbigniew []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>