polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Staniek, Józef, 1979, Metoda badań struktury sieci lądowej radiokomunikacji ruchomej oraz Aneks do pracy: Wykaz ważniejszych oznaczeń. Uzupełnienie wykazu literatury
Results:
  • - Number of objects found:   34
    • Editions: 21
    • Publications: 13
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Staniek, Józef, 1979, Metoda badań struktury sieci lądowej radiokomunikacji ruchomej oraz Aneks do pracy: Wykaz ważniejszych oznaczeń. Uzupełnienie wykazu literatury []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  PDF Systemy sieci zbiorowych lądowej radiokomunikacji ruchomej. Opracowania tłumaczeń. Problemy Łączności, 1972, nr 74 - Derski, J. []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Zasady opracowywania wymagań techniczno-eksploatacyjnych na urządzenia pomiarowe w resorcie łączności. Referaty Problemowe, 1978, zeszyt 4 - Frączek, Krystyna []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Metoda modelowych badań optymalizacyjnych strategii kierowania ruchu, struktury i konfiguracji krajowej sieci ACMM. Biuletyn Informacyjny, 1988, nr 8 (261) - Maliszewski, Janusz []
Accuracy: 22%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Metoda projektowania optymalnej struktury sieci telegraficzno - teleinformatycznej arytmetycznej. Określenie rodzaju węzła zbiorczego. Referaty Problemowe, 1982, zeszyt 59 - Flisek, Tadeusz []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Podemski, Alfons, 1971, Sumowanie zniekształceń fazy różnicowej i wzmocnienia różnicowego sygnałów telewizji barwnej []
Accuracy: 19%
Keywords: rozprawa roktorska
Find objects similar to this one.
7.  PDF Kowalski, Zbigniew, 1979, Metoda oceny jakości projektowanej sieci telefonicznej na podstawie ortotelefonicznej tłumienności skrośnej odniesienia []
Accuracy: 18%
Keywords: projektowanie , sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
8.  PDF Maliszewski, Janusz, 1985, Metoda projektowania międzymiastowej sieci łączy telefonicznych oraz zastosowanie tej metody do warunków krajowych []
Accuracy: 16%
Keywords: projektowanie , sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
9.  PDF Ceny usług telefonicznych w sieciach stacjonarnych w Polsce. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2005, nr 3-4 - Bartoszewska, Barbara []
Accuracy: 15%
Keywords: ceny usług telefonicznych , dostawca usług , metoda koszykowa OECD , rynek telekomunikacyjny
Find objects similar to this one.
10.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1987, nr 94 - Andrukiewicz, Elżbieta []
Accuracy: 15%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>