polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Rau, Zofia: Algorytmy interkomparacji wzorca grupowego. Referaty Problemowe, 1983, zeszyt 62
Results:
  • - Number of objects found:   25
    • Editions: 2
    • Publications: 23
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Algorytmy interkomparacji wzorca grupowego. Referaty Problemowe, 1983, zeszyt 62 - Rau, Zofia []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  PDF Referaty Problemowe, 1983 []
Accuracy: 42%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Niski, Rafał, 2006, Efektywność odbiornika RAKE w interfejsie radiowym WCDMA/FDD systemu UMTS []
Accuracy: 30%
Keywords: UMTS , WCDMA/FDD , efektywność odbioru RAKE , estymacja odpowiedzi impulsowej kanału , nowy mechanizm dynamicznego sterowania mocą , odbiornik RAKE , odbiór adaptacyjny , sterowanie mocą
Find objects similar to this one.
4.  PDF Namiotko, Rafał, 2007, Badania emisyjności urządzeń i systemów w okrętowym środowisku elektromagnetycznym []
Accuracy: 25%
Keywords: kompatybilność elektromagnetyczna , model topologiczny okrętu wojennnego , okrętowe systemy i urzadzenia telekomunikacyjne , zaburzenie elektromagnetyczne , zakłócenie elektromagnetyczne
Find objects similar to this one.
5.  PDF Jaworski, Marek, 2000, Analiza światłowodowego łącza CATV o bardzo dużym zasięgu z wzajemną kompensacją zniekształceń intermodulacyjnych spowodowanych dyspersją i nieliniowością ośrodka []
Accuracy: 23%
Keywords: telewizja kablowa , łączność światłowodowa
Find objects similar to this one.
6.  PDF Trzaskowska, Maria Jolanta, 2000, Ocena jakości sygnału mowy w oparciu o model E w zastosowaniu do krajowej sieci telefonicznej []
Accuracy: 21%
Keywords: jakość mowy , metodologia , model , mowa , planowanie , sieć telekomunikacyjna
Find objects similar to this one.
7.  PDF Kożuchowski, Andrej, 1983, Model błędów transmisji danych w kanale przeciętnym []
Accuracy: 19%
Keywords: transmisja danych
Find objects similar to this one.
8.  PDF Biuletyn Informacyjny, 1983 []
Accuracy: 18%
Find objects similar to this one.
9.  PDF O wyborze schematu interkomparacji wzorca grupowego. Referaty Problemowe, 1983, zeszyt 63 - Rau, Zofia []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Biuletyn Informacyjny, 1983, nr 6 (218) []
Accuracy: 15%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>