polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Plewko, Krystyn, 1974, Nowe wielkości charakteryzujące zniekształcenia czasowe i odpowiadające tym wielkościom metody pomiarowe w zastosowaniu do przebiegów telegraficznych i teledacyjnych
Results:
  • - Number of objects found:   37
    • Editions: 23
    • Publications: 14
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Plewko, Krystyn, 1974, Nowe wielkości charakteryzujące zniekształcenia czasowe i odpowiadające tym wielkościom metody pomiarowe w zastosowaniu do przebiegów telegraficznych i teledacyjnych []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  PDF Metody badań i pomiarów łączy telegraficznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów transmisyjnych z podziałem czasowym. Referaty Problemowe, 1989, zeszyt 97 - Radziwanowski, Mirosław []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Ilmurzyński, Jerzy, 1980, Generowanie przebiegów typu sinus kwadrat metodami cyfrowymi []
Accuracy: 25%
Keywords: metody graficzne
Find objects similar to this one.
4.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1994, nr 102 - Barjasz, Włodzimierz []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1975, nr 80 - Bem, Daniel, Józef []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Prace Instytutu Łączności, 1977, nr 82 - Baczko, Henryk []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Rymarowicz, Zbigniew, 1974, Zakłócenia radioelektryczne w zakresie fal średnich radiofonicznych w miastach Dolnego Śląska oraz ich zależność od zaludnienia, wielkości i uprzemysłowienia miasta []
Accuracy: 22%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Maliszewski, Janusz, 1985, Metoda projektowania międzymiastowej sieci łączy telefonicznych oraz zastosowanie tej metody do warunków krajowych []
Accuracy: 22%
Keywords: projektowanie , sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przyszłość teletransmisji. Przegląd Zagadnień Łączności, 1965, nr 6 (45) - Nowicki, W. []
Accuracy: 20%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Barjasz, Włodzimierz, 1978, Metody optymalizacji urządzeń korekcji tłumieniowej w szerokopasmowych systemach nośnych []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>