polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 2009/nr 3-4, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009/nr 3-4
Results:
  • - Number of objects found:   43
    • Editions: 1
    • Publications: 42
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Optymalizacja sieci telekomunikacyjnej państwa – prace prowadzone w latach siedemdziesiątych w Instytucie Łączności. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 - Plewko, Krystyn []
Accuracy: 100%
Keywords: komputerowe metody optymalizacji sieci , optymalizacja kosztów budowy sieci , optymalizacja niezawodności sieci , sieci telekomunikacyjne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Maliszewski, Janusz, 1985, Metoda projektowania międzymiastowej sieci łączy telefonicznych oraz zastosowanie tej metody do warunków krajowych []
Accuracy: 33%
Keywords: projektowanie , sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
3.  PDF Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 - artykuły []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 1-2 - artykuły []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Trechciński, Jerzy, 1980, Stosowanie cyfrowych systemów komutacyjnych do rozbudowy sieci telefonicznych strefowych []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2013, nr 1-2 - artykuły []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Flisek, Tadeusz, 1981, Wybrane problemy modernizacji krajowej sieci telegraficznej []
Accuracy: 16%
Keywords: sieci telegraficzne
Find objects similar to this one.
8.  PDF Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2014, nr 1-2 - artykuły []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2015, nr 1-2 []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2012, nr 1-2 - artykuły []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>