polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : History of the Institute

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1.  Edition Instytut Łączności – 75 lat tradycji i obecne wyzwania. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 - Hałka, Wojciech
Find objects similar to this one.
2.  Edition Instytut Łączności kolebką polskiej telewizji. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne. 2009, nr 3-4 - Karwowska-Lamparska, Alina
Find objects similar to this one.
3.  Edition Instytut Łączności na przestrzeni lat – ludzie, wydarzenia, liczby. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 - Hildebrandt, Andrzej
Find objects similar to this one.
4.  Edition Instytut Łączności w latach siedemdziesiątych, z perspektywy ówczesnego dyrektora. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 - Zieliński, Andrzej
Find objects similar to this one.
5.  Edition List gratulacyjny Dyrektora Generalnego Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. - Dyrektor Generalny Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A.
Find objects similar to this one.
6.  Edition List gratulacyjny Dyrektora Instytutu Elektrotechniki - Dyrektor Instytutu Elektrotechniki
Find objects similar to this one.
7.  Edition List gratulacyjny Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej - Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i informatyki Politechniki Gdańskiej
Find objects similar to this one.
8.  Edition List gratulacyjny Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Find objects similar to this one.
9.  Edition List gratulacyjny Dziekana Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej - Dziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej
Find objects similar to this one.
10.  Edition List gratulacyjny Dziekana Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej - Dziekan Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
Find objects similar to this one.
11.  Edition List gratulacyjny Ministra Infrastruktury - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Find objects similar to this one.
12.  Edition List gratulacyjny Prezesa Polskiej Akademii Nauk - Prezes Polskiej Akademii Nauk
Find objects similar to this one.
13.  Edition List gratulacyjny Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Find objects similar to this one.
14.  Edition List gratulacyjny Prof. Mariana Zientalskiego - Zientalski, Marian
Find objects similar to this one.
15.  Edition List gratulacyjny Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych - Przewodniczący Rady Głownej Jednostek Badawczo-Rozwojowych
Find objects similar to this one.
16.  Edition List gratulacyjny Rektora Politechniki Wrocławskiej - Rektor Politechniki Wrocławskiej
Find objects similar to this one.
17.  Edition List gratulacyjny Władysława Moronia - Moroń, Władysław
Find objects similar to this one.
18.  Edition Optymalizacja sieci telekomunikacyjnej państwa – prace prowadzone w latach siedemdziesiątych w Instytucie Łączności. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 - Plewko, Krystyn
Find objects similar to this one.
19.  Edition Pół wieku innowacji – prace Oddziału Instytutu Łączności we Wrocławiu. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 - Grzybkowski, Maciej; Kałuski, Marek; Pietranik, Mirosław; Siczek, Stanisław; Sobolewski, Janusz; Strużak, Ryszard; Tyrawa, Piotr; Więcek, Dariusz
Find objects similar to this one.
20.  Edition Prace Instytutu Łączności, 1984, nr 91, 50 lat IŁ - Zieliński, Andrzej
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>