polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Dyrektor Instytutu Elektrotechniki, List gratulacyjny Dyrektora Instytutu Elektrotechniki
Results:
  • - Number of objects found:   49
    • Editions: 14
    • Publications: 35
View:
Simple | Expanded
1.  PDF List gratulacyjny Dyrektora Instytutu Elektrotechniki - Dyrektor Instytutu Elektrotechniki []
Accuracy: 100%
Keywords: 75-lecie Instytutu Łączności , historia Instytutu Łączności , list gratulacyjny
Find objects similar to this one.
2.  PDF 2009, nr 4, JTIT - artykuły []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
3.  PDF 2009, nr 2, JTIT - artykuły []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 - artykuły []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
5.  PDF 2009, nr 3, JTIT - artykuły []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 1-2 - artykuły []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
7.  PDF 2009, nr 1, JTIT - artykuły []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
8.  PDF List gratulacyjny Dyrektora Generalnego Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. - Dyrektor Generalny Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. []
Accuracy: 83%
Keywords: 75-lecie Instytutu Łączności , historia Instytutu Łączności , list gratulacyjny
Find objects similar to this one.
9.  PDF List gratulacyjny Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich []
Accuracy: 59%
Keywords: 75-lecie Instytutu Łączności , historia Instytutu Łączności , list gratulacyjny
Find objects similar to this one.
10.  PDF List gratulacyjny Ministra Infrastruktury - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury []
Accuracy: 59%
Keywords: 75-lecie Instytutu Łączności , historia Instytutu Łączności , list gratulacyjny
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>