polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Przewodniczący Rady Głownej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, 2009, List gratulacyjny Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych
Results:
  • - Number of objects found:   19
    • Editions: 13
    • Publications: 6
View:
Simple | Expanded
1.  PDF List gratulacyjny Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych - Przewodniczący Rady Głownej Jednostek Badawczo-Rozwojowych []
Accuracy: 100%
Keywords: 75-lecie Instytutu Łączności , historia Instytutu Łączności , list gratulacyjny
Find objects similar to this one.
2.  PDF 2009, nr 2, JTIT - artykuły []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
3.  PDF 2009, nr 1, JTIT - artykuły []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 - artykuły []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
5.  PDF 2009, nr 4, JTIT - artykuły []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
6.  PDF 2009, nr 3, JTIT - artykuły []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 1-2 - artykuły []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
8.  PDF List gratulacyjny Dyrektora Instytutu Elektrotechniki - Dyrektor Instytutu Elektrotechniki []
Accuracy: 19%
Keywords: 75-lecie Instytutu Łączności , historia Instytutu Łączności , list gratulacyjny
Find objects similar to this one.
9.  PDF List gratulacyjny Ministra Infrastruktury - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury []
Accuracy: 19%
Keywords: 75-lecie Instytutu Łączności , historia Instytutu Łączności , list gratulacyjny
Find objects similar to this one.
10.  PDF List gratulacyjny Prof. Mariana Zientalskiego - Zientalski, Marian []
Accuracy: 19%
Keywords: 75-lecie Instytutu Łączności , historia Instytutu Łączności , list gratulacyjny
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>