polski   English  

Collection

Library

Nowa kolekcja : Recently added

Use "Prepare link" to get RSS feed with informations based on the content of form below.

rss20

 • Display  recently added publications.
 • Display publications added in
 • Display publications added since
 1. O optymalnym przydziale mocy i częstotliwości radiokomunikacyjnym stacjom nadawczym. Referaty Problemowe, 1981, zeszyt 40
 2. Analiza możliwości szacowania średniej 1-minutowej oraz 5-sekundowej mocy szumów w kanale telefonicznym na podstawie wyników pomiarów średniej 375-milisekundowej. Referaty Problemowe, 1981, zeszyt 39
 3. Wykorzystanie sygnałów informacyjnych dla poprawy jakości załatwiania ruchu w sieci telefonicznej. Referaty Problemowe, 1981, zeszyt 38
 4. Punktowe aproksymaty tłumienności pasmowej przy równomiernej gęstości wagi. Referaty Problemowe, 1981, zeszyt 37
 5. Zasady określania tłumienności pasmowej na podstawie danych punktowych. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 36
 6. Impedancja wewnętrzna źródła i jej pomiar. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 35
 7. Problem minimalizacji czasu badania sieci w systemie ABA-3. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 34
 8. System automatycznej kontroli obecności i ruchu załogi AKOR. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 33
 9. Analiza i ocena odgromników zagranicznych oraz niezbędnego do nich osprzętu na podstawie badań i obserwacji w warunkach eksploatacyjnych. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 32
 10. Pasmowe tłumienności czwórników i ortotelefoniczna tłumienność odniesienia. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 31