polski   English  

Collection

Library

Archives : Recently added

Use "Prepare link" to get RSS feed with informations based on the content of form below.

rss20

 • Display  recently added publications.
 • Display publications added in
 • Display publications added since
 1. Korekcja zniekształceń linearnych w szerokopasmowych systemach nośnych, Problemy Łączności, 1968, nr 29
 2. Łączenie par współosiowych małowymiarowych typu 1,2/4,4 mm metodą mechanicznego zaciskania, Problemy Łączności, 1968, nr 29
 3. Tendencje rozwojowe syste mów nośnych dla torów współosiowych, Problemy Łączności, 1968, nr 29
 4. Wykorzystanie satelitów w rozsiewczej radiofonii i telewizji. Przegląd Zagadnień Łączności, 1971, nr 3 (102)
 5. Współosiowy system telefonii wielokrotnej o 2700 kanałach typu CP-12MTr. Przegląd Zagadnień Łączności, 1971, nr 2 (101)
 6. Sieci telegraficzne. Przegląd Zagadnień Łączności, 1971, nr 1 (100)
 7. Nowoczesne aparaty telefoniczne. Przegląd Zagadnień Łączności, 1970, nr 6 (99)
 8. Stan obecny i przewidywany rozwój telekomunikacji. Przegląd Zagadnień Łączności, 1970, nr 5 (98)
 9. Badanie ruchu w automatycznych sieciach telefonicznych. Przegląd Zagadnień Łączności, 1970, nr 4 (97)
 10. Systemy teletransmisyjne współosiowe oraz sieci zintegrowane. Przegląd Zagadnień Łączności, 1970, nr 3 (96)