polski   English  

Statistics

Number of publications: 2002

Readers on-line: 36

Total number of users since Aug 2, 2009: 8179953

Collection

Library

Frequently read publications : Nowa kolekcja

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since:
Aug 2, 2009

Explanation:
 • In square brackets after the title there is number of times that given publication was displayed
Display  frequently read publications

 1. Układy i metody pomiarowe parametrów elektroakustycznych aparatów słuchowych dla niedosłyszących. Referaty Problemowe, 1985, zeszyt 66 [350]
 2. System CTI-B dla maszyny cyfrowej R-10. Referaty Problemowe, 1978, zeszyt 9 [298]
 3. Doświadczalny ośrodek badań propagacji mikrofal na trasach horyzontowych i satelitarnych. Referaty Problemowe, 1987, zeszyt 80 [278]
 4. Mierniki do pomiarów parametrów elektrycznych odgromników i do badań wytrzymałości urządzeń telekomunikacyjnych na przepięcia pochodzenia zewnętrznego. Referaty Problemowe, 1985, zeszyt 68 [252]
 5. Generator sztucznego głosu. Referaty Problemowe, 1987, zeszyt 79 [224]
 6. Zastosowanie pamięci kasetowej PK-1 do rejestracji danych w systemie komutacyjnym E-10. Referaty Problemowe, 1978, zeszyt 2 [220]
 7. "UNISTER" - Uniwersalny sterownik mikroprocesorowy o pakietach w standardzie Mikroster-a. Referaty Problemowe, 1987, zeszyt 82 [212]
 8. O optymalnym przydziale mocy i częstotliwości radiokomunikacyjnym stacjom nadawczym. Referaty Problemowe, 1981, zeszyt 40 [209]
 9. Pomiary dyspersji modowej światłowodów. Referaty Problemowe, 1987, zeszyt 75 [171]
 10. Kompensator napięcia stałego stosowany w układach do sprawdzania przetworników termoelektrycznych i mikropotencjometrów. Referaty Problemowe, 1978, zeszyt 10 [167]