polski   English  

Statistics

Number of publications: 2002

Readers on-line: 37

Total number of users since Aug 2, 2009: 8316555

Collection

Library

Frequently read publications : History of the Institute

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since:
Aug 2, 2009

Explanation:
 • In square brackets after the title there is number of times that given publication was displayed
Display  frequently read publications

 1. Instytut Łączności kolebką polskiej telewizji. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne. 2009, nr 3-4 [173907]
 2. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 [2685]
 3. Zasilanie urządzeń telekomunikacyjnych –prace prowadzone w Instytucie Łączności. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 [1366]
 4. Pół wieku innowacji – prace Oddziału Instytutu Łączności we Wrocławiu. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 [996]
 5. Oferta Instytutu Łączności dla operatorów telekomunikacyjnych i integratorów systemów ICT. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 [967]
 6. Fotonika w systemach teleinformatycznych nowych generacji. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 [965]
 7. Internet Przyszłości – nowa generacja sieci telekomunikacyjnych. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 [890]
 8. Inżynieria wiedzy – nowy obszar badawczy Instytutu Łączności. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009 nr 3-4 [803]
 9. Optymalizacja sieci telekomunikacyjnej państwa – prace prowadzone w latach siedemdziesiątych w Instytucie Łączności. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 [744]
 10. Instytut Łączności na przestrzeni lat – ludzie, wydarzenia, liczby. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 [653]