polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 1957

Obecnie czytających: 69

Łączna liczba czytelników od dnia 2009-08-02: 6694234

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Historia Instytutu

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia:
2009-08-02

Objaśnienia:
 • W nawiasach kwadratowych przy tytule publikacji podano liczbę wyświetleń danej publikacji.
Wyświetl  najczęściej czytanych publikacji.

 1. Instytut Łączności kolebką polskiej telewizji. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne. 2009, nr 3-4 [173520]
 2. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 [2431]
 3. Zasilanie urządzeń telekomunikacyjnych –prace prowadzone w Instytucie Łączności. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 [1303]
 4. Oferta Instytutu Łączności dla operatorów telekomunikacyjnych i integratorów systemów ICT. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 [898]
 5. Pół wieku innowacji – prace Oddziału Instytutu Łączności we Wrocławiu. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 [895]
 6. Fotonika w systemach teleinformatycznych nowych generacji. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 [882]
 7. Internet Przyszłości – nowa generacja sieci telekomunikacyjnych. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 [788]
 8. Inżynieria wiedzy – nowy obszar badawczy Instytutu Łączności. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009 nr 3-4 [784]
 9. Optymalizacja sieci telekomunikacyjnej państwa – prace prowadzone w latach siedemdziesiątych w Instytucie Łączności. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 [675]
 10. Instytut Łączności na przestrzeni lat – ludzie, wydarzenia, liczby. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 [602]