polski   English  

Collection

Library

Collection Description : Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności

Number of publications in collection: 15

Frequently read publications

  1. Internet w firmach - Polska Wschodnia na tle innych regionów. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2006, nr 4 [337]
  2. Nowelizacja pakietu regulacyjnego dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej - ramy prawne, dostęp i zezwolenia. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2010, nr 1 [332]
  3. Regulacja konkurencji na wokandzie Komisji Europejskiej. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2007, nr 4 [299]
  4. Dostosowanie procedur badania jakości usług pocztowych do zmieniającego się rynku usług pocztowych. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2007, nr 3 [272]
  5. Reformy regulacyjne dla rynku komunikacji elektronicznej na wokandzie Parlamentu Europejskiego (cz. 2). Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2008, nr 3 [259]
  6. Reformy regulacyjne 2007 dla rynku komunikacji elektronicznej - zmienione wnioski Komisji Europejskiej. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2008, nr 4 [256]
  7. Nowelizacja pakietu regulacyjnego dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej - usługa powszechna i ochrona prywatności. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2009, nr 2 [228]
  8. Efektywne przeciwdziałanie powstawaniu echa w łańcuchach PSTN z zastosowaniem metody optymalizacji impedancji układów miejscowych. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2007, nr 2 [226]
  9. Telekomunikacyjna usługa powszechna w Unii Europejskiej (1). Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2006, nr 1 [219]
  10. Nowelizacja pakietu regulacyjnego dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej - Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2009, nr 1 [213]

More...

Recently added

Loading...