polski   English  

Collection

Library

Collection Description : Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności

Number of publications in collection: 15

Frequently read publications

  1. Nowelizacja pakietu regulacyjnego dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej - ramy prawne, dostęp i zezwolenia. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2010, nr 1 [214]
  2. Reformy regulacyjne dla rynku komunikacji elektronicznej na wokandzie Parlamentu Europejskiego (cz. 2). Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2008, nr 3 [186]
  3. Regulacja konkurencji na wokandzie Komisji Europejskiej. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2007, nr 4 [148]
  4. Telekomunikacyjna usługa powszechna w Unii Europejskiej (1). Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2006, nr 1 [141]
  5. Internet w firmach - Polska Wschodnia na tle innych regionów. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2006, nr 4 [132]
  6. Nowelizacja pakietu regulacyjnego dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej - usługa powszechna i ochrona prywatności. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2009, nr 2 [131]
  7. Nowelizacja pakietu regulacyjnego dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej - Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2009, nr 1 [126]
  8. Reformy regulacyjne 2007 dla rynku komunikacji elektronicznej - zmienione wnioski Komisji Europejskiej. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2008, nr 4 [118]
  9. Dostosowanie procedur badania jakości usług pocztowych do zmieniającego się rynku usług pocztowych. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2007, nr 3 [114]
  10. Telekomunikacyjna usługa powszechna w Unii Europejskiej (2). Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2006, nr 2 [112]

More...

Recently added

Loading...