polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Chamski, Janusz, 1980, Symulacyjna metoda badania i oceny funkcji centrum eksploatacji technicznej w systemie telekomunikacyjnym E 10
Results:
  • - Number of objects found:   32
    • Editions: 10
    • Publications: 22
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Chamski, Janusz, 1980, Symulacyjna metoda badania i oceny funkcji centrum eksploatacji technicznej w systemie telekomunikacyjnym E 10 []
Accuracy: 100%
Keywords: systemy telekomunikacyjne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Metody badań oprogramowania użytkowego Centrum Eksploatacji Technicznej w systemie komutacji elektronicznej E-10. Referaty Problemowe, 1981, zeszyt 43 - Chamski, Janusz []
Accuracy: 57%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Centrum eksploatacji technicznej w systemie E 10. Referaty Problemowe, 1979, zeszyt 19 - Chamski, Janusz []
Accuracy: 41%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Problem minimalizacji czasu badania sieci w systemie ABA-3. Referaty Problemowe, 1980, zeszyt 34 - Waśniewski, Andrzej []
Accuracy: 32%
Find objects similar to this one.
5.  PDF System CTI-B dla maszyny cyfrowej R-10. Referaty Problemowe, 1978, zeszyt 9 - Chamski, Janusz []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Ryczer, Andrzej, 1983, Wybrane problemy fluktuacji fazowych sugnałów w teletransmisyjnych systemach cyfrowych []
Accuracy: 29%
Keywords: systemy teletransmisyjne
Find objects similar to this one.
7.  PDF Wpływ temperatury na dyspersję polaryzacyjną (PMD) jednomodowych włókien światłowodowych w pokryciach ścisłych - Borzycki, Krzysztof []
Accuracy: 20%
Keywords: PMD , badania klimatyczne , dyspersja polaryzacyjna , kabel światłowodowy , pokrycie ścisłe , polimery , rozprawa doktorska , własności termiczne , włókno światłowodowe jednomodowe
Find objects similar to this one.
8.  PDF Maliszewski, Janusz, 1985, Metoda projektowania międzymiastowej sieci łączy telefonicznych oraz zastosowanie tej metody do warunków krajowych []
Accuracy: 18%
Keywords: projektowanie , sieci telefoniczne
Find objects similar to this one.
9.  PDF Wymagania techniczno-eksploatacyjne na stojak tranzystorowych urządzeń generacyjnych dla urządzeń końcowych nośnych systemów 12-, 60- i 300-krotnych - Barjasz, Włodzimierz []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Trechciński, Jerzy, 1980, Stosowanie cyfrowych systemów komutacyjnych do rozbudowy sieci telefonicznych strefowych []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>