polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Jaworski, Marek, 2000, Analiza światłowodowego łącza CATV o bardzo dużym zasięgu z wzajemną kompensacją zniekształceń intermodulacyjnych spowodowanych dyspersją i nieliniowością ośrodka
Results:
  • - Number of objects found:   2
    • Editions: 1
    • Publications: 1
View:
Simple | Expanded
1.  ${doctypeName} Jaworski, Marek, 2000, Analiza światłowodowego łącza CATV o bardzo dużym zasięgu z wzajemną kompensacją zniekształceń intermodulacyjnych spowodowanych dyspersją i nieliniowością ośrodka []
Accuracy: 100%
Keywords: telewizja kablowa , łączność światłowodowa
Find objects similar to this one.
2.  PDF Określanie zniekształceń nielinearnych amplitudy sygnału wizyjnego. Referaty Problemowe, zeszyt 53 - Podemski, Alfons []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.