polski   English  

Publication

Export metadata

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2010, nr 1-2 - artykuły

Publication structure:
 • Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2010, nr 1-2 - artykuły
  • Kamiński, Franciszek: Charakterystyka pakietu regulacyjnego 2009 dla sektora komunikacji elektronicznej. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2010, nr 1-2
  • Zieliński, Andrzej: Niektóre aspekty rozwoju telekomunikacji w Polsce w 2009 roku. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2010, nr 1-2
  • Piątek, Stanisław: Pomoc publiczna dla sieci szerokopasmowych. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2010, nr 1-2
  • Czyżak, Mariusz: Wybrane aspekty zjawiska cyberterroryzmu. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2010, nr 1-2
  • Kobus, Ryszard; Kowalewski, Marian; Mucha, Bogdan: Jakość usługi głosowej w sieciach Telekomunikacyjnych. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2010, nr 1-2
  • Klimasara, Edward: Ankietyzacja w komunikacji elektronicznej w Polsce. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2010, nr 1-2
  • Kobus, Ryszard: Zmiany w metodzie badania terminowości przesyłek listowych. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2010, nr 1-2
  • Kuśmirek, Zdzisław: Decybel, bit, bajt i inne jednostki miar stosowane w telekomunikacji. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2010, nr 1-2