polski   English  

Publikacja

Zapisz ten adres...

  • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Granat, Janusz; Wierzbicki, Andrzej P.: Inżynieria wiedzy – nowy obszar badawczy Instytutu Łączności. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4

Trwa otwieranie jedynego wydania publikacji...