polski   English  

Publication

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Plewko, Krystyn: Optymalizacja sieci telekomunikacyjnej państwa – prace prowadzone w latach siedemdziesiątych w Instytucie Łączności. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4

Opening only publication edition...