polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : History of the Institute

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

21.  Edition Programowalne urządzenia do badania sieci i usług komunikacji elektronicznej – działalnośćkonstrukcyjna Instytutu Łączności. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 - Chojnacki, Bogdan; Godlewski, Paweł; Regulska, Barbara
Find objects similar to this one.
22.  Edition Przegląd prac Instytutu Łączności w 1971 roku. Problemy Łączności, 1972
Find objects similar to this one.
23.  Edition Przegląd prac Instytutu Łączności w 1972 roku. Problemy Łączności, 1973
Find objects similar to this one.
24.  Edition Przegląd prac Instytutu Łączności w 1973 roku. Problemy Łączności, 1974
Find objects similar to this one.
25.  Edition Przegląd prac Instytutu Łączności w 1974 roku. Problemy Łączności, 1975
Find objects similar to this one.
26.  Edition Przegląd prac Instytutu Łączności w 1975 roku. Problemy Łączności, 1976
Find objects similar to this one.
27.  Edition Przegląd prac Instytutu Łączności w roku 1965. Przegląd Zagadnień Łączności, 1966
Find objects similar to this one.
28.  Edition Przegląd prac Instytutu Łączności w roku 1966. Przegląd Zagadnień Łączności, 1967
Find objects similar to this one.
29.  Edition Przegląd prac Instytutu Łączności w roku 1967. Przegląd Zagadnień Łączności, 1968
Find objects similar to this one.
30.  Edition Przegląd prac Instytutu Łączności w roku 1968. Przegląd Zagadnień Łączności, 1969
Find objects similar to this one.
31.  Edition Przegląd prac Instytutu Łączności w roku 1969. Przegląd Zagadnień Łączności, 1970
Find objects similar to this one.
32.  Edition Sesja naukowa z okazji 50-lecia pracy profesora Lesława Kędzierskiego. Biuletyn Informacyjny, 1986, nr 9-10 (240-241) - Karwowska-Lamparska, Alina; Kędzierski, Lesław; Prochazka, Jan; Smoleńska, Halina; Trzebunia-Siwicka, Wanda
Find objects similar to this one.
33.  Edition Siedemdziesiąt lat tradycji Instytutu Łączności. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2004, nr 1-2 - Hildebrandt, Andrzej
Find objects similar to this one.
34.  Group Publication Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4
Find objects similar to this one.
35.  Edition Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4
Find objects similar to this one.
36.  Edition Zasilanie urządzeń telekomunikacyjnych –prace prowadzone w Instytucie Łączności. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2009, nr 3-4 - Kliś, Paweł; Komorowski, Jan
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>