polski   English  

Edition

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Edition description

Uwarunkowania tworzenia zintegrowanych systemów informatycznych. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2002, nr 1-2

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!